Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie są własnością Piotra Rosłon chyba, że jest to wyraźnie opisane inaczej w podpisie. Wszelkie kopiowanie, i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione. Zdjęcia można kupić wraz z licencją na użytek własny do wydruku we własnym zakresie. Zakupu można dokonać poprzez galerie, formularz kontaktowy lub wysyłając e-maila. Zdjęcia można również kupić do celów komercyjnych (po uprzednim kontakcie przez formularz lub drogą e-mailową). Cena jest wtedy ustalana indywidualnie.

W sprawach nieuregulowanych w powyższej treści mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.